სემინარი, რომელიც ჩაატარა საფრანგეთიდან მოწვეულმა სერთიფიცირებულმა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა (ჩვენმა პარტნიორმა) და რომელსაც ესწრებოდნენ ქვეყნის წამყვანი კომპანიები ამ დარგში.


Leave a Comment