სემინარი, რომელიც ჩაატარა საფრანგეთიდან მოწვეულმა სერთიფიცირებულმა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტმა (ჩვენმა პარტნიორმა) და რომელსაც ესწრებოდნენ ქვეყნის წამყვანი კომპანიები ამ დარგში.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *