ფოთი:
სამეგრელოს მოედანი, მარჯანიშვილის ქუჩა 5. ( 00493) 27 88 35
მობ: 574 17 00 88 ირაკლი და გიროგი